Carbon Neutral Server by Best Web Hosting

gazdasági rendszer

FAQs - gazdasági rendszer

A piacgazdaság annak egy alapvető jellemzője a profit, mely a fő motivációs tényező a gadzasági döntésekben. Ám a piacgazdaság a profitstruktúra miatt eredendően fenntarthatatlan.

A a gazdasági szereplők ugyanis profitot csak a problémák, és a hiány révén tudnak termelni, tehát a rendszer arra motiválja őket, hogy azokat fenntartsák (pl. tervezett elhasználódás). Emellett pedig a profitstruktúra magában hordozza az egyenlőtlenség folyamatos növekedését, és azt tapasztaljuk, hogy a világgazdaság méretéhez képest nagyobb arányban nő az egyenlőtlenség, így az emberek egyre inkább elszegényednek.[1] Könnyen belátható, hogy a hiány mesterséges fenntartása felesleges szenvedéshez és halálhoz vezet a szegények számára (akik aránya egyre csak nő), a problémák felgyülemlése pedig egyre rosszabb életkörülményekhez vezetnek mindenki számára. Olyan tényezőket, mint a nyersanyagok, a szemét mennyisége, a környezet épsége, vagy éppen a közegészség a kapitalista piaci modell túlontúl leegyszerűsített volta miatt képtelen értelmezni, ezekhez úgy viszonyul, mint "externáliák", azaz a piac hatáskörén kívül elhelyezkedő tényezők. Ráadásul fenntartásuk jövedelmezőbb, mint megoldásuk, tehát a piacgazdaság a problémák fenntartását jutalmazza.

A kamat a profit egyik speciális formája, ami akkor keletkezik, ha a pénzt jószágként kezelik, és adásvételre kínálják (a pénz ára a kamat). Az, hogy a pénzt áruként kezeljük, önmagában is abszurd, de, ha belegondolunk, ezzel az is együttjár, hogy a kamat intézménye révén a pénz a szegényektől a gazdagok felé áramlik, folyamatosan növelve az egyenlőtlenséget (mint egyfajta fordított Robin Hood). Ráadásul manapság kamatra alapozott tartalékrátás bankrendszert használunk, melynek lényege, hogy csak a hitelállomány egy kis részének kell bent lennie a bankokban megtakarítás formájában (pl. 10%) - a többi pénzt a bank teremti hitel formájában, amit a hitelfelvevőnek vissza kell fizetnie, méghozzá kamatokkal együtt (amit viszont nem hoztak létre). Emellett persze minden bank szeretne jövőre több profitot termelni, mint idén, tehát azon igyekeznek, hogy több kamatot szedhessenek be, mint előző évben (ha nem így tennének, akkor a konkurencia a fejükre nőne - játékelmélet). A profitnövekedést elsősorban több hitel kihelyezésével tudják elérni, ami több forgalomban lévő pénzt eredményez. Sőt, mivel a kamat kifizetésére szolgáló pénzösszeget nem teremtették meg, egyszerűen elkerülhetetlen, hogy egyesek ne tudják kifizetni esedékes részleteiket, emiatt még tovább nő a kereslet a pénzre, azaz még több hitelre lesz szüksége az illetőnek, hogy finanszírozza meglévő hiteleit (lásd: Görögország). Ám ha ehhez nem társul a gazdaság részéről többlet-termelés, akkor az inflációhoz vezet. Tehát lényegében a pénz áruként való kezelése, és ebből fakadóan a kamat intézménye folyamatos gazdasági növekedéskényszerhez vezet. A végtelen növekedés egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón viszont eleve lehetetlen.[2]

Láthatjuk, mennyire káros ez a gazdasági rendszer, és tekintve, hogy a folyamatos növekedés-kényszer olyan fontos tényezőket, mint az ökológiai egyensúly, vagy a közegészség negatívan befolyásol, nyilvánvalóvá válik, hogy a valóságtól teljesen elszakadt piacgazdaság alapvető működése miatt a katasztrófa elkerülhetetlen. Az MIT jelentése szerint a fentebb említett okok miatt 2030-ra összeomlik a világgazdaság.[3] A hiány megszüntetése, és a problémák megoldása érdekében tehát szükségszerű a piacgazdságtól való elmozdulás egy másik gazdasági rendszer irányába, melyben a gazdasági szereplőknek nem fűződik érdeke azok fenntartásához.

Ha szeretnéd jobban körüljárni a témát, javasoljuk a  Három Kérdés: Mit Javasolsz? c. rövid előadást (magyar felirattal).

[1] http://www.forbes.com/sites/robertlenzner/2014/08/07/gail-fosler-sticks-it-to-thomas-piketty-on-the-real-sources-and-risks-of-wealth/

[2] Megjegyzés: Egy egyszerű példa kapcsán megtudhatjuk, alapvetően mi az, ami miatt a kamat koncepciója teljesen elrugaszkodott a valóságtól. Ha pl. van 1000 Ft-unk, és betesszük a bankba, egy év múlva lesz rajta mondjuk 5% kamat, azaz 50 Ft (persze ha 1000 Ft tartozásunk van, akkor számíthatunk rá, hogy az éves kamat inkább 10%, azaz 100 Ft-ot kellene rá fizetnünk). De ha van 1 kg rezünk (kb. 1000 Ft), és betesszük a csomagmegőrzőbe, egy év múlva nem lesz belőle 1,1 kg. Mondhatnánk, ha állataink vannak, azok tejet adnak és szaporodnak, de ne feledjük, hogy közben etetni és itatni is kell, azaz lényegében nem gyarapítják, csupán átalakítják a természeti erőforrásokat egyik formájukból a másikba (gabona/víz > hús/tej. A pénzzel csak azért lehet megcsinálni ezt a "trükköt", mert emberalkotta, kitalált koncepció, és sokan nem látják át a csalást (Gondoljunk csak bele - ha mindenki ismerné a bűvészek trükkjet, a kutya se venne jegyet az előadásokra).

[3] http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse

Sokan gondolják ezt, ám valójában nem erről van szó, ugyanis akár kétszer ennyi embert is eltarthatna a Föld, ha az általunk alkalmazott gazdasági folyamatok fenntarthatók lennének (pl. szeméttermelés, szennyezés, erdőirtás, elsivatagosodás, stb. nélkül termelnénk). A manapság jellemző termelési módok technikai hatékonysága botrányosan alacsony, minthogy a kibányászott, és az iparban felhasznált javak 80%-a hulladékká válik még azelőtt, hogy a termék legördülne a futószalagról, a termékek 90%-a pedig a gyártást követő 6 hónapban a szeméttelepen végzik; lényegében szemetet termelünk.[1] Természetesen jelen körülmények között nagyon fontos a népességnövekedés megállítása (aminek egyébként paradox módon a kulcsa az éhezők etetése, egészségügyi ellátása, és így a gyermekhalandóság drasztikus lecsökkentése[2])

Jól mutatja ezt az összefüggést az ún. "ökológiai lábnyom", ami a fogyaszás mértékétől, és a javakat megtermelő gazdasági folyamatok hatékonyságától függően változhat. Az egész emberiség ökológiai lábnyoma jelenleg 1,5 Föld, azaz átlagosan 50%-kal gyorsabban aknázzuk ki a nyersanyagokat, mint amilyen gyorsan azok megújulnak (és a jelenlegi tendencia mellett 2030-ra 2 Földre lenne szükségünk). Ez a fajta ökológiai deficit a 70-es években kezdődött.[3] Ám ha a nem megújuló erőforrásokról (pl. fosszilis energiahordozók) áttérnénk a megújulókra, maximálisan újrahasznosítanánk minden nem megújuló nyersanyagot (pl. fémek), valamint ügyelnénk a megújuló nyersanyagok újratermelődésére (pl. faanyag),  akkor az emberiség ökológiai lábnyoma drasztikusan lecsökkenne.

Erre azonban a jelenlegi gazdasági rendszerben nincs strukturális ösztönző hatás. Sőt, mind az egyes gazdasági szereplők profitnövekedése, mind pedig a makrogazdaság növekedése elsősorban fogyasztás-bővüléssel biztosítható. A kapitalizmus valójában nem is tudna stabilan működni megújuló energiaforrások, és teljes újrahasznosítás mellett, mert akkor az egyre olcsóbb termékek miatt egyre kevesebb hitelt kellene fölvenni, és ez leküzdhetetlen deflációhoz, valamint recesszióhoz vezetne. Ha ezt elkerülendő, a gazdasági szereplők a profitot ingatlanspekuláció, és tőzsdei spekuláció révén próbálnák maguknak biztosítani (ez egyre jellemzőbb, pl. a GM és a GE már a 90-es évek közepe óta több profitot termelnek pénzügyi leányvállalataik révén, mint fizikai termékek gyártásával[4]), az bár papíron növeli a gazdaság méretét, ám azt is jelenti, hogy egyre inkább elszakad a valóságtól, így egyre gyakoribbá válnak a tőzsdekrach-ok (pl. 2000-es dotcomlufi, 2008-as ingatlanlufi, stb.).

[1] Richard Girling, "Rubbish!" Transworld Publishers, 2005
[2] Vonatkozó TED előadás: http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth?language=hu
[3] http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/living_planet_report_2014_facts/
[4] Forrás: Canadian Centre for Policy Alternatives Monitor, October 1995, p. 5.