A Szervezeti Egységek Célja

Célunk:

A TZM a szervezeti egységek struktúrája révén szervezi kommunikációs hálózatát világszerte. Minden új szervezeti egység lehetőséget nyújt a helyi emberek számára, hogy beszélhessenek egymással ezekről a témákról. A Mozgalom fókuszában jelenleg a figyelemfelhívás áll, méghozzá az ökológiai és társadalmi problémák legalapvetőbb okaival és azok megoldásával, illetve hosszútávon az azok megelőzésére szolgáló új társadalmi-gazdasági rendszer (Erőforrás Alapú Gazdaság) megismertetésével kapcsolatban. A szervezeti egységek konkrét figyelemfelhívó projektekre (pl. iskolai előadások), és olyan társadalmi interakciókra koncentrálnak, melyek ebbe az irányba mutatnak.

A legnagyobb kihívás az emberek elavult értékrendjének megváltoztatása, amit az archaikus intézmények termelnek újra generációról generációra, nevezetesen a monetáris, politikai, és vallásos intézmények. A merev értékrendet, ami ezen intézmények eredménye, nehéz megváltoztatni, mivel jelenleg ezek jelentik a társadalmi interakció főbb kereteit, így aztán legtöbbször magától értetődőnek vélünk teljesen önkényes kitételeket pusztán azért, mert egész eddigi életünket meghatározták. A szervezeti egységek célja, hogy holografikusak legyenek, mint egy hálózat, és konkrét, személyes jelenlétet biztosítsanak, ami a nyilvánosság számára új információt nyújt, és formálja annak értékrendjét. A fő cél, hogy a tőlünk telhető legjobb módon kommunikáljuk az emberek felé, hogy már adott a fenntartható gazdaság lehetősége, ami túlmutat a túlfogyasztásra alapozott jelenlegi modellen.

Fenntarthatóság & Erőforrás Alapú Gazdaság

A kommunikáció szervezése

A szervezetünk holografikus abban az értelemben, hogy minden egyes szervezeti egység ismeri a Mozgalom célját, és rendelkezik a szükséges információval, hogy a régiójában figyelemfelkeltő tevékenységgel foglalkozzon. Ez a szervezési forma minimalizálja a belső “zajt”, amit az ellentétek és vélemények eredményeznek. A szervezeti egységek tehát önkéntesekből állnak, akik szeretnék előremozdítani a mozgalmat. Azokat a projektek és eseményeket, amelyek érdemesnek tűnnek a Mozgalom számára, és sikeresen kommunikálják amit az hirdet, jellemzően más szervezeti egységek is átveszik, és alkalmazzák. Ezekről visszajelzést küldenek, a hasznosságuk nyilvánvalóvá válik, és hálózati struktúra révén végül felhívják rájuk a globális koordinátorok figyelmét. A kommunikáció tehát kétirányú.

Mi az a Koordinátor?

A “Koordinátor” kifejezés egy leíró cím arról, hogy valaki milyen tevékenységeket végez a Mozgalom egységein belül. A Koordinátorok tevékenysége (csakúgy, mint minden TZM tag) önkéntes. Időnk és erőfeszítéseink célja, hogy megvalósuljon az a szükségszerű átmenet, ami a jelenlegi, eredendően fenntarthatatlan monetáris/piaci paradigma felől egy eleve fenntartható erőforrás-alapú gazdasági modell megvalósítására irányul. A Koordinátorok a szerep felvállalása révén kifejezik, hogy egyetértenek a TZM álláspontjával abban, hogy mi a társadalmi problémák legalapvetőbb okai, és támogatják az átmenetet egy új társadalmi-gazdasági rendszerbe, hogy ezen problémákat megoldhassuk.

A Koordinátorok jellemzően a következőket végzik:
-Rendszeres megbeszélések, és találkozók szervezése
-Az aktivizmushoz kapcsolódó események megtervezése
– Ismerjük a “Mozgalom Orientációs Útmutatóját”, ami egy 321 oldalas PDF, és ami részletesen leírja a Mozgalom irányát
-Vállaljuk, hogy létrehozunk egy platformot arra, hogy az emberek megbeszélhessék a szükséges nevelő szándékú kezdeményezéseket ami konzisztens a megjelentanyagokban található gondolatmenettel.
-Vállaljuk, és felelősséget vállalunk az aktivizmushoz kapcsolódó projektek céljaiért és ralevanciájukért, a tagok által felajánlott erőforrásokért, az emberek idejének tiszteleben tartásáért, és a mozgalom céljainak követéséért.
-A vonatkozó szervezeti egység webes jelenlétének fenntartása, ami többek között a szervezeti egység tevékenységének nyilvántartására is szolgál
-Kapcsolatban maradunk a fölöttünk álló koordinátorral (pl. helyi, regionális, országos, stb.)
-Nem használjuk a szervezeti egység erőforrásait egyéb ügyekre, vagy “fércmunka” jellegű projektekre.

Szervezeti Egység Találkozók

A Szervezeti Egység Találkozók alapvető funkciói, hogy megtervezzük az aktivizmussal kapcsolatos eseményeket, és visszajelzést adjunk a befejezett projektekről, valamint megbeszéljük az egész mozgalomat érintő eseményeket (pl. Z-Nap, Interreflections permier). Az aktivista tevékenységünk hatékonyságát tapasztalat révén tanuljuk meg, és azokkal az erőforrásokkal dolgozunk, amik rendelkezésre állnak – a Szervezeti Egység méretétől függetlenül. A találkozóink nem arról szólnak, hogy az emberek mennyire szimpatizálnak az EAG ötletével, vagy hogy kerekasztali beszélgetések módjára a résztvevők személyes véleményének olvasztótégelyéül szolgáljanak. Az alapelvek, mint pl. a “dinamikus egyensúly” “stratégiai dizájn”, vagy “rendszerszemlélet” az erőforrások kezelésére jól definiáltak.

Hivatalos és Nem hivatalos szervezetek

A Hivatalos Országos Szervezeti Egységek belsőleg motivált egyének csoportjai, amelyek támogatják és hirdetik a Zeitgeist Mozgalmat, és a javasolt megoldásokat. A Szervezeti Egységek konkrét figyelemfelhívó projektekre fókuszálnak. Nem szükséges fenntartani egy hivatalos státuszt. Egyeseknek nincs ideje, vagy más ügyeket támogató csoportot szeretnének szervezni (pl. zöld mozgalmak, átalakuló közösségek, városépítés), vagy a szocializálódás a legfontosabb számukra. Ezek a kezdeményezések nyitottak, de nem arról szólnak, amiről a TZM. A Mozgalom iránya jól dokumentált anyagainkban. Ha publikusan kinyilvánítod, hogy támogatod a Mozgalmat (jellemzően úgy hivatkozva magadra, mint “tag”), ez a Te önkéntes beleegyezésed abba, amit teszünk, tehát javasoljuk, hogy ismerd meg, miről is szól a Mozgalom, mielőtt annak támogatójaként tünteted föl magad. Előfordulhat ugyanis, hogy kialakult értékrendedből fakadóan olyan nézeteket vallasz, melyek nem egyeznek a Mozgalom által megfogalmazott, és levezetett gondolatmenettel, és ezen értékeknek a szervezettel való nyilvános összekapcsolása révén előfordulhat, hogy még ha akaratlanul is, de félrevezeted a közvéleményt a Mozgalom alapvető céljával, és gondolatmenetével kapcsolatban. Szóval kérünk, hogy tájékozódj (a releváns anyagokat igyekszünk magyar nyelven is elérhetővé tenni), és ha valami nem világos, kérdezz!