Mi a Zeitgeist Mozgalom?

Küldetésnyilatkozat

A 2008-as alapítású “The Zeitgeist Movement” (A Korszellem Mozgalom) egy fenntarthatóságot elősegítő szervezet, amely figyelemfelhívó tevékenységet folytat egy globális és regionális szervezeti hálózat, projektcsapatok, éves rendezvények, médiatermékek készítése, valamint jótékonyság révén.

Az emberiség jövője | A Mozgalomról (TZM)A Mozgalom fókuszában az áll, hogy segítsen társadalmi szinten felismerni, hogy az emberiséget jelenleg sújtó társadalmi problémák zömének valódi oka nem holmi hibás politikai irányelv, korrupció, netán az “emberi természet”, vagy egyéb gyakori feltételezés. A Mozgalom felismeri, hogy az olyan problémák, mint a szegénység, hajléktalanság, korrupció, válságok, háborúk, hiány és éhezés csupán “tünetei” egy idejétmúlt, az egynlőtlenség növelését eredményező, és eredendően fenntarthatatlan társadalmi rendszernek (piacgazdaság). Továbbá azt is, hogy a rendszer kialakulásának oka a folyamatos népességnövekedés, illetve ebből fakadóan a lassan tízezer éve tartó folyamatos túlnépesedettség állapota. A jelenleg alkalmazott gazdasági rendszer az ebből fakadó hiányra épült, de mára már elavult, mert a XX. sz. folyamán a futószalag, a gépek és a robotok révén meghaladtuk a hiányt (legalábbis ami az élethez szükséges javakat illeti, pl. élelmiszer, víz, ruházat, lakás, stb.). Ám ezt jeleneleg csak úgy vagyunk képesek produkálni, hogy közben túlterheljük a természeti erőforrásokat. Más szóval, a globális világgazdaság nem fenntartható. Márpedig amelyik rendszer nem fenntartható, az elkerülhetetlenül összeomlik…

Rövid-, és hosszútávú célok

A Mozgalom aktivizmusa és figyelemfelhívó tevékenysége rövid-, és hosszútávra is vonatkozik. A hosszútávú cél – az áttérés az Erőforrás Alapú Gazdasági Modellre – egy folyamatos törekvés, ám az út kapcsán, ami révén eljutunk oda, a Mozgalom elismeri a szükséget a fenntarthatóság mielőbbi elérésére, az átmeneti reformokra, valamint a közvetlen támogatásra. Például amíg egy “Pénzügyi Reform”-ot a Mozgalom nem tekint igazi megoldásnak, egy ilyen törvényi jellegű intézkedés előnyeit elismeri az átmenet, és a stabilitás időleges megőrzése céljából. Hasonlóan, míg az étel és ruhák osztása, valamint egyéb segélyező projektek átmenetileg ugyan megsegítik a rászorulókat, nem tekinthető igazi hosszútávú megoldásnak. A Mozgalom tehát elismeri ezen tevékenységek fontosságát, ugyanakkor felhívja a figyelmet a fő célra, hogy a gazdasági rendszer átszervezésével eleve elkerüljük ezeket a problémákat. Habár a Mozgalom támogatja a közvetlen reformokat (pl. alapjövedelem, pozitív pénz) és az átmeneti közösségi segítségnyújtást (pl. önkéntesség), a végső célja az átmenet egy új, eredendően fenntartható társadalmi-gazdasági rendszerbe, ami a termelését és elosztását a Tudományos Módszerre alapozza, és ami magába foglalja a problémák megértését, és azok optimalizált módon történő megoldását. Ez az “Erőforrás Alapú Gazdasági Modell”, aminek lényege, hogy egy tudományos-technikai megközelítéssel viszonyulunk a társadalmi-gazdasági kérdésekhez, nem pedig monetáris vagy politikai alapon.

A Zeitgeist Mozgalom nem tartozik egyetlen országhoz, vagy politikai erőhöz sem. A mozgalom nem személyek vagy intézmények irányába hűséges, hanem egy tudományos alapokra helyezett gondolatmenet iránt. A világra egyetlen rendszerként tekint, az emberiségre pedig egyetlen nagy családként, és felismeri, hogy ha hosszútávon szeretnénk fennmaradni, akkor az országoknak fel kell hagyniuk a fegyverkezéssel, és meg kell osztaniuk az erőforrásokat és ötleteket. Tehát a megoldások, amelyekre jutott, és amelyeket terjeszt a Földön mindenki érdekeit szolgálja, nem csak egy bizonyos csoportét.